Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Преузмите стратешка документа Општинске стамбене агенције у електронском формату:

Статут Општиснке стамбене агенције Стара Пазова 150kb
Стамбена стратегија општине Стара Пазова 1.2mb
Закон о социјалном становању ("Службени гласник РС 72-09") 60kb
Правилник о начину обављања послова јавне набавке 877kb
Мисија и визија - измена и допуна децембар 2018 1226kb
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 200kb 
Подели на мрежама

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494