Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Решење о престанку мандата надзорног одбора предузећа "Општинска агенција Стара Пазова"

Решење о престанку мандата и именовању надзорног одбора јавног предузећа "Општинска стамбена агенција Стара Пазова"

Констатује се престанак мандата председника и члана/чланице Надзорног одбора Јавног предузећа "Општинска стамбена агенција Стара Пазова", због истека периода на који су именовани, и то:

  • Михаило Јарић, дипломирани економиста из Нове Пазова, ул. Његошева бр.74 председник, представник оснивача,
  • Михал Хриц, дипломирани инжењер пољопривре де из Старе Пазове, ул. Јанка Бака бр.5З, члан , представник оснивача,
  • Ивана Чубриловић , дипломирани менаџер из Инђије, чланица, представница запослених ,


У Надзорни одбор Јавног предузећа "Општинска стамбена агенција Стара Пазова" на период од 4 године, почев од наредног дана од дана доношења овог Решења именују се:

  • Тања Божанић, дипломирани историчар уметности из Нове Пазове, ул. Краља Петра Првог Карађорђевића број 49, председница , представник оснивача,
  • Михал Хриц, дипломиран и инжењер пољопривреде из Старе Пазове, ул. Јанка Бака бр.5З, члан, представник оснивача,
  • Ивана Чубриловић, дипломирани менаџер из Инђије, чланица, представница запослених.
Преузмите решење 358кб
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494