Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Трендови у пословању и усавршавање запослених - ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пaзова“

Усавршавање и обука запослених у циљу праћења трендова у пословању представља један од најважнијих сегмената ка успеху у раду јавног и приватног сектора. ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ спроводи такву пословну политику која тежи ка усавршавању кадрова и доступних нових адекватних знања. У том смислу су 09.07.2015. и 16.07.2015. одржане две презентације из области инвестирања, пројектовања, извођења и надзора, како из јавног тако и приватног сектора, кроз које су запослени стекли нова корисна и примењива знања.

Прва презентација, коју су водили стручњаци међународне фирме „Кнауф инсулатион“ и фирме „Калцер д.о.о“ била је посвећена теми: Специјализованих продајних програма производа за градњу. Пре свега, из стручног угла, представљени су изолациони материјали, односно конкретно, камена вуна као изолациони материјал. На презентацији су обрађене карактеристике камене вуне, њене примарне улоге у пружању топлотне, противпожарне и звучне изолације, све у складу са најмодернијим прописима о еколошкој градњи. Поред физичких и механичких карактеристика камене вуне и начина уградње и транспорта, обрађен је и рад у специјализованом софтверу за прорачун грађевинске физике и израде енергетског пасоша. Енергетски пасош има изузетно важну улогу у брзом и тачном прорачуну ефеката камене вуне, у зависности од њених карактеристика и дебљине, који је предвиђен законима и правилницима на снази у Републици Србији.

Тема друге презентације, одржане 16.07.2015. године, је била презентације: Система контактне фасаде са каменом вуном, при чему је у презентовању поред стручњака из поменутих фирми, присуствовао и стручни представник из међународне фирме „ЈУБ д.о.о“, који је презентовао специјализовани лепак специјално развијен за формирање контактне фасаде као најоптималније решење при извођењу радова. Запослени ЈП „Општинске стамбене агенције Стара Пaзова“ су, из стручног угла, упознати и са начинима извођења контактне фасаде, почев од припреме површине на коју се лепи камена вуна, постављања стаклене мрежице, правилног распореда лепка, до постављања самих табли камене вуне причвршћивањем наменским типловима.

Обе презентације су изазвале велику заинтересованост присутних стручњака, који су покренули и дискусију, уз конкретна питања на која су презентери давали јасне и прецизне одговоре.

ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пaзова“ планира да и у наредном периоду, према потребама запослених, организује и друге релевантне стручне обуке, на теме које обухватају најважније сегменте пословања овог старопазовачког јавног предузећа.

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494