Директор

Саша Милићевић

Директор јавног предузећа Општинска стамбена агенција Стара Пазова

РОЂЕН 13.10.1969. ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ. ОСНОВНУ И СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИО У БЕОГРАДУ, ТЕ ВИШУ ПОСЛОВНУ ШКОЛУ У НОВОМ САДУ. ЗВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА СТЕКАО НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ. РАДНО ИСКУСТВО СТЕКАО НА ПОСЛОВИМА РЕФЕРЕНТА ПРОДАЈЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ СЕКТОРУ ПРЕДУЗЕЋА БЕЛПАЏЕТ, А ЗАТИМ У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА НА МЕСТУ РУКОВОДИОЦА СЕКТОРА ПРОДАЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈА. ОЖЕЊЕН, ОТАЦ ДВОЈЕ ДЕЦЕ.

direktor

Проследи на: