Конкурси

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ 34 СТАНА У СТАРОЈ ПАЗОВИ СА ПРАВОМ ОТКУПА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“, Конкурсна комисија објављује КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ 34 СТАНА У СТАРОЈ ПАЗОВИ СА ПРАВОМ ОТКУПА.

Konkursna dokumentacija 80kb
Проследи на: