Јавни позиви и конкурси

Јавни оглас за давање у закуп јавног простора путем јавног надметања

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година, и то:

1) У Старој Пазови,Голубиначки пут бб, на кат.парц.бр.9378/2,објекти означени као магацин Н2 габарита 25,30м х 7,00м (177,1м2) и магацин (без канцеларије) Н3 габарита 6,50м2 х 35,00м2 (227,5м2), са припадајућим земљиштем.


Текст огласа 469кб
Проследи на: