Јавне набавке

ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ ЈН 2-3/16

ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Одлука о обустави поступка 400kb
Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 800kb

УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА КОМПЛЕКСА ЗГРАДА И ИНФРАСТРУКТУРЕ У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-2/16 - УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА КОМПЛЕКСА ЗГРАДА И ИНФРАСТРУКТУРЕ У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У СТАРОЈ ПАЗOВИ.

Одлука о додели уговора 500kb
Одговори на питања понуђача 2 580kb
ПРАВИЛНИК СРБИЈА – ТАЛАС 05 800kb
Иѕмена конкурсне документације 1.33mb
Одговори на питања понуђача 280kb
Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.2mb

Јавна набавка: радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде

Јавна набавка: радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде.

Број: 1-1/16

Одлука о додели уговора 700kb
Вијак - соларни панели 18.00mb
Вијак - детаљ 8.00mb
Одговори на упит 500kb
Позив за подношење понуда 700kb
Конкурсна документација 2.2mb

Јавна набавка: хигијенско одржавање спортских хала

Јавна набавка мале вредности - услуге чишћења.

Хигијенско одржавање спортских хала

Број: 2-1/16

Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.2mb

Јавна набавка радовa: радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде

Јавна набавка број 1-1/15

Одлука о обустави поступка 410kb
Одлука о додели уговора 450kb
Позив за подношење понуда 750kb
Конкурсна документација 1mb
Проследи на: