Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

ЈАВНА НАБАВКА - набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-1/17 - набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“

Обавештење о закљученом уговору 730kb
Одлука о додели уговора 760kb
Налог директора 560kb
Решење о именованју комисије 800kb
Изјава о сукобу интереса 600kb
Записник 420kb
Конкурсна документација 800kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-2/17 - Израда пројектне документације за саобраћајнице са пратећом инфраструктуром - Фрушкогорска

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-2/17 - Израда пројектне документације за саобраћајнице са пратећом инфраструктуром - Фрушкогорска

Обавештење о закљученом уговору 600kb
Одлука о додели уговора 620kb
Одговор на упит понуђача 220kb
Обавештење о продужетку рока 300kb
Измена и допуна конкурсне документације 400kb
Позив за подношење понуда 500kb
Конкурсна документација 3.4mb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавна набавка: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ АДПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛ.КРАЉА ПЕТРА I KАРАЂОРЂЕВИЋА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Јавна набавка: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ АДПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛ.КРАЉА ПЕТРА I KАРАЂОРЂЕВИЋА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Одлука о додели уговора 500kb
Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.4mb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавна набавка: репрезентација

Јавна набавка: репрезентација

Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.2mb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ИЗГРАЊА МБТС 20/04KV 2X630КVA ЗА НАПАЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП2456/2 КО СТАРА ПАЗОВА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ИЗГРАЊА МБТС 20/04KV 2X630КVA ЗА НАПАЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП2456/2 КО СТАРА ПАЗОВА

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 630kb
Одговор на питања 3 400kb
Одговор на питања 2 440kb
Одговор на питања 1 300kb
Иѕмена конкурсне документације 370kb
Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 55kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ХАЛА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 2-4/16

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ХАЛА

Одлука о додели уговора 2.2mb
Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.2mb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494