Јавни позиви и конкурси

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Текст огласа 250kb

ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ ЈН 2-3/16

ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Одлука о обустави поступка 400kb
Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 800kb

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

На основу члана 7. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 24/2012 ) Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Стара Пазова, расписује ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА Предмет давања у закуп је пословни простор у јавној својини општине Стара Пазова на комплексу ''Пазовачки базени'' који се налази на уласку у Нову Пазову из правца Стара Пазове, на раскрсници путева Стара Пазова - Нова Пазова - Војка- Стари Бановци.

Tekst oglasa i detalji 250kb

УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА КОМПЛЕКСА ЗГРАДА И ИНФРАСТРУКТУРЕ У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-2/16 - УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА КОМПЛЕКСА ЗГРАДА И ИНФРАСТРУКТУРЕ У ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У СТАРОЈ ПАЗOВИ.

Одлука о додели уговора 500kb
Одговори на питања понуђача 2 580kb
ПРАВИЛНИК СРБИЈА – ТАЛАС 05 800kb
Иѕмена конкурсне документације 1.33mb
Одговори на питања понуђача 280kb
Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.2mb

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора („Сл.лист општина Срема 13/14) Комисија за давање у закуп пословног простора расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година, и то: У Старој Пазови, улица Голубиначки пут бб, на кат.парцели 9378/2, и то објекти означени као канцеларије и магацини H1,H3,H4 укупне квадртуре 946 м2 са припадајућим земљиштем.

Текст огласа и детаљи 170kb

Јавна набавка: радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде

Јавна набавка: радови на изградњи система подног грејања и припреме санитарне топле воде.

Број: 1-1/16

Одлука о додели уговора 700kb
Вијак - соларни панели 18.00mb
Вијак - детаљ 8.00mb
Одговори на упит 500kb
Позив за подношење понуда 700kb
Конкурсна документација 2.2mb
Проследи на: