Актуелности и саопштења

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора

Комисија за давање у закуп пословног простора у својини општине Стара Пазова оглашава јавно надметање за давање у закуп пословног простора.
1) У Старој Пазови, улица Ћирила и Методија број8, површине 11.4 м2.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована физичка лица регистрована за обављање пословне делатности код надлежног органа и правна лица која доставе уредне понуде.

Пре доставе понуда за јавну лицитацију, заинтересована лице се могу детаљно упознати са условима огласа сваког радног дана до 09.03.2021. године у времену од 7.30 до 15 часова, у периоду трајања овог огласа, у просторијама Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“, Светосавска број 11.

Пријаве за надметање предају се до 10.03.2021. године до 10,00 часова.

Јавна лицитација ће се обавити 10.03.2021. године са почетком у 12 часова у просторијама јавног предузећа у згради општине Стара Пазова.

Контак телефон 022/310-180

Лицитација 150KB
Проследи на: