ЈП Општинска стамбена агенција Стара Пазова jе јавно предузеће које се бави изградњом и управљањем општинским стамбеним фондом, изградњом, продајом и издавањем станова по нетржишним условима односно ценама које су испод тржишних, како би омогућили лицима која не могу по тржишним условима да купе своју некретнину.

  • Primena zakona o stanovanju i održavanju zgrada
  • projekti2
  • Програм и планови Општинске стамбене агенције Стара Пазова
  • Питајте Општинску стамбену агенцију Стара Пазова